Bánh tráng bơ me

Giá: ₫15.000
Shopee Đảm Bảo Miễn Phí Vận Chuyển khi đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu

Bánh tráng tay ninh . Bánh tráng bơ me dẻo ngon
#banhtrang #banhtrangtayninh #banhtrang. #banhsuachua #banhgao #banhngot