EXO THE LOST PLANET IN SEOUL Official Concert Postcard

Giá: ₫330.000
Shopee Đảm Bảo Miễn Phí Vận Chuyển khi đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu

EXO "THE LOST PLANET IN SEOUL" Official Concert Goods
- Postcard: 11 Postcard
- Size : 10.7 * 15.2 cm
- Material : Pape3
- Made in Korea
#EXO #THE #LOST #PLANET #IN #SEOUL #OFFICIAL #CONCERT #POSTCARD