Túi si hiệu

Giá: ₫250.000
Shopee Đảm Bảo Miễn Phí Vận Chuyển khi đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu

Túi còn mới 98% có thể dùng đi làm văn phòng và giaos viên đi dạy đều rất ok 👜👜👜👜👜🎒🎒🎒🎒💼💼💼🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘😘😘🧳🧳🧳🧳🧳🧳