☃️ Váy chất đũi siêu đẹp, mát lắm nhé chị em. Size S M

Giá: ₫280.000
Shopee Đảm Bảo Miễn Phí Vận Chuyển khi đạt mức giá trị đơn hàng tối thiểu

☃️☃️☃️ Váy chất đũi siêu đẹp, mát lắm nhé chị em. Size S M
🧚‍♀️🧚‍♀️ Hàng #280k
🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️